top of page
IMG_1954_edited.jpg

Kaan Kabukçu

Klinik Psikolog

Psikolojik Danışman

Psikoterapist

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden Onur derecesi ile mezun oldum. Eğitimim süresince farklı özel merkezlerde, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ve Galatasaray Lise’si Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminde staj ve gözlemlerde bulundum. Aynı dönemlerde, Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü’nün kuran ekipte yer alıp, sempozyum, film okuması gibi farklı etkinliklerin oluşturulmasına katkıda bulundum. Üniversite eğitimim sürecinde Asist. Prof. Deniz Albayrak Kaymak öncülüğünde Akran Rehberliği Sertifika Programını ve Sabancı Üniversitesi Vakfı Eğitim Ortamlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimini tamamladım.

 

2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı yetişkin alt dalında eğitimime başladım. Aynı programın bünyesinde “Development and Psychometrics of Projective Identification Scale (Yansıtmalı Özdeşim Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrisi) başlıklı tezimle uzmanlık eğitimimi tamamladım. Staj kapsamında 2019-2020 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi ve Merkezinde süpervizyon eşliğinde genç yetişkin ve yetişkinlerle psikoterapi süreçleri yürüttüm ve farklı test modüllerinin uygulamalarını yaptım.

 

Şu anda, Özyeğin Üniversitesi Psikolojik Gelişim Birimi'nde psikolojik danışman olarak çalışmakta ve aynı azamanda genç yetişkinler ve yetişkinlerle Türkçe ve İngilizce olarak psikanalitik-psikodinamik yönelimli, online ve yüz yüze bireysel psikoterapi çalışmaları yürütmekteyim. Bir yandan da süpervizyon alarak, Projektif Testler Derneği’nde Ergen-Yetişkinler için Rorschach ve TAT testleri eğitimimle mesleki olarak kendimi geliştirmeye devam etmekteyim.

bottom of page